Stichting Prinsengrachtconcert

Het Prinsengrachtconcert is een podium voor klassieke muziek, op een bijzondere plek in de open lucht, en voor iedereen toegankelijk.

Het eerste Prinsengrachtconcert werd georganiseerd in 1982 als initiatief om klassieke muziek uit de exclusiviteit van de grote concertgebouwen te halen. Muziekondernemer Hans Duijf en Theo Inniger, toenmalig directeur van Hotel Pulitzer, nodigden Barbara Nissman uit voor een klassiek pianoconcert op drie dekschuiten in de Prinsengracht, om zo de hotelgasten van Hotel Pulitzer en het Amsterdamse publiek op iets bijzonders trakteren. Na enthousiaste reacties besloten Duijf en Inniger van het concert een traditie te maken. Inmiddels is het Prinsengrachtconcert een begrip geworden in Amsterdam, in Nederland en daarbuiten. Het concert wordt sinds de tweede editie door AVROTROS voor radio en tv vastgelegd. Nog altijd is de missie van het Prinsengrachtconcert klassieke muziek toegankelijk te maken voor een breed publiek en te fungeren als springplank voor jong muziektalent.

De bestuursleden van de Stichting Prinsengrachtconcert zijn:

Minke Bijl – Voorzitter
Bart van de Brug – Penningmeester
Hans Duijf – Bestuurslid
Taco Zimmerman – Bestuurslid
Janneke van der Wijk – Bestuurslid
Rosanne Hilverda – Bestuurslid

De Stichting Prinsengrachtconcert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder KvK nummer 41212886. Het RSIN-nummer is 8022.89.289. De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Deze beleidscode is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector en heeft als speerpunten: gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording. Voor meer informatie: www.governancecodecultuur.nl

In 2024 is Anja van Keulen aangesteld als zakelijk leider van de stichting. In deze rol stelt ze de meerjarenstrategie- en planning van het concert samen met het bestuur. Dit houdt onder andere het ontwikkelen van concepten in die bijdragen aan de missie en de ambitie van het Prinsengrachtconcert. Tot de taken horen verder financieel beheer, het werven van donaties en partnerships, het onderhouden van contacten met stakeholders en het bewaken van corporate governance (zoals ingegeven door o.a. de Governance Code Cultuur, en de Code Diversiteit & Inclusie). Stichting Prinsengrachtconcert heeft geen mensen in dienst, maar werkt op projectmatig op inhuurbasis.

Inhoudelijk jaarverslag PGC2023

Jaarrekening 2023 PGC

Jaarrekening 2023 getekend

ANBI formulier Stichting Prinsengrachtconcert

Beleidsplan 2023

Prinsengrachtconcert is protected by de Merkplaats.